بستن منو
  • تلفن تماس:021-44205158
جعبه چرخ

جعبه چرخ جرثقیل

جعبه چرخ، کار حرکت دادن جرثقیل را جعبه چرخ در طول سالن انجام می دهد.

جعبه چرخ شامل باکس چرخ و متعلقات دیگر می باشد.

جعبه چرخها برای حرکت دادن بخش ها و قسمت ها بر روی ریل ها استفاده می شوند و با توجه به دهانه جرثقیل ها و گروه کاری آنها، به اشکال و طرح های مختلف ساخته می شوند.
 

جعبه چرخ

0%