بستن منو
  • تلفن تماس:021-44205158
سیستم خطوط برق رسانی

خطوط برق رسانی

سیستم برق رسانی شرکت تاو

از خطوط برق رسانی با صرفه جویی در فضا به صورت فشرده در تجهیزات الکتریکی متحرک، می توان در جرثقیل، کالسکه و کلیه اسباب و لوازم الکتریکی سبک استفاده کرد. شرکت تاو به کمک طراحی­ های فنی مهندسان خود، در ارائه سیستم های تغذیه برق و خطوط برق رسانی، برای شما بهترین پیشنهادها را دارد و در جرثقیل­ها و مونوریل های سالن شما مناسب ترین سیستم ها را جمع­ بندی و اجرا می کند.

خطوط برق رسانی، به سه دسته تقسیم می شوند:

1- خطوط برق رسانی کابلی-ریلی خطوط برق رسانی کابلی-ریلی
2- خطوط برق رسانی شینه بسته خطوط برق رسانی شینه بسته جرثقیل
3- خطوط برق رسانی شینه باز خطوط برق رسانی شینه باز جرثقیل

 

 

 

0%