بستن منو
  • تلفن تماس:021-44205158
سیستم کلید فرمان جرثقیل

سیستم کلید فرمان جرثقیل

کلید فرمان، کار انتقال فرمان (حرکت) را به اجزاء و قسمتهای یک جرثقیل به عهده دارد. 

جهت کنترل انواع جرثقیل سقفی، جرثقیل دروازه ای و بازوئی و دیگر تجهیزات جابجایی مواد و با اتصال از طریق کابل به دستگاه، مورد استفاده قرار می گیرد .

با توجه به تعداد حرکات، تعداد دکمه های کلید فرمان نیز تغییر می نماید. همچنین کلیدها می توانند به نوع جرثقیل تک سرعت یا دو سرعته باشند.

در مدار فرمان جرثقیل ها می توان از ترکیب چند کلید برای جهت ها و عمل های مختلف استفاده کرد.

کلید فرمان جرثقیل

0%