بستن منو
  • تلفن تماس:021-44205158
جرثقیل های نیم دروازه ای

جرثقیل نیم دروازه ای، شامل دو نوع تک پل و دوپل می باشد.

جرثقیل نیم دروازه ای، دارای یک پایه با قابلیت حرکت بر روی ریل بوده و فضای کمتری را نسبت به سایر انواع جرثقیل ها اشغال می کند. جرثقيل نيم دروازه ای به طور کلی بسیار شبيه به نوع کاملا دروازه ای هستند بجز در يک مورد که در يک سمت آنها بر بالای يک تير حمال قرار داده شده است.

مزایا و کاربردهای جرثقیل های نیم دروازه ای :جرثقیل نیم دروازه ای

- جرثقیل های نیم دروازه ای، درداخل يا کنار سالن و کارخانه های سر پوشيده توليدی مورد استفاده قرار می گيرند.

- جرثقیل های نیم دروازه ای، ميتوانند در فضاهای داخلی و خارجی مورد استفاده قرار گيرند.

- می توانند در ساختمان ها و سالن های با اسکلت ضعيف وزن نيز نصب و بهره برداری شوند .

-  از جرثقیل نیم دروازه ای می توان در ايستگاه های کاری يا به عنوان جرثقيل های بارکش در زير جرثقيل های سقفی استفاده کرد.

 

0%